AIKIDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Click here to edit subtitle

      DOBRO DOŠLI NA WEB STRANICU AIKIDO SAVEZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Aikido savez Federacije Bosne i Hercegovine osnovan je 24.03.2013. godine, na osnivačkoj Skupštini u Sarajevu, na kojoj su bili prisutni predstavnici klubova iz Sarajeva, Tuzle, Bugojna, Visokog i Živinica.
Za sada u svom sastavu okuplja sedam aikido klubova koji djeluju u četiri Kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

Savez je nastao udruživanjem Aikido klubova u cilju uspješnijeg rješavanja pitanja vezanih za razvoj i napredak Aikido borilačke vještine u Bosni i Hercegovini, međusobnog pomaganja, razmjene iskustava i potrebe povezivanja sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima, u ili van Bosne i Hercegovine.


Aikido savez Federacije Bosne i Hercegovine je nevladina, nezavisna, dobrovoljna i vanstranačka organizacija osnovana radi unaprijeđenja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva članova saveza, u skladu sa Zakonom. Savez je osnovan kao neprofitabilna organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti i dobrovoljnosti i čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.   
POSJETITE OSTALE ADRESE AIKIDO SAVEZA FBiH:

http://aikidobih.blogspot.com

www.facebook.com/aikidosavezbih

https://www.youtube.com/aikidosavez


         Copyright © Sva prava zadržana. Aikido savez Federacije Bosne i Hercegovine.