AIKIDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Click here to edit subtitle

AI - susresti, uskladiti 


KI - univerzalnu kosmičku energiju, duh

DO - put ili način


Nastanak Aikido vještine veže se za 20-te godine XX stoljeća. Tvorac ovog sistema je veliki japanski ekspert borilačkih vještina Morihei Ueshiba koji je napravio sintezu iz nekoliko tadašnjih vještina, što je rezultiralo kreiranjem jednog univerzalnog i jedinstvenog konglomerata nazvanog Aikido.
Geneza nastanka ove borilačke vještine seže daleko u prošlost, naime glavni izvor, korijen aikidoa je u samurajskoj Daito Ryu Aiki Ju Jistu vještini koja svoj nastanak veže za IX stoljeće, te se njen razvoj proteže kroz čitav srednji vijek, pa do našeg vremena. Obzirom da je glavni osnov za nastanak Aikido vještine usko povezan sa Daito Ryu Aiki Ju Jistu sistemom tako i današnji Aikido uveliko liči i podsjeća na ovu borilačku vještinu, naravno sa odredjenim različitostima koje i predstavljaju zaštitni znak, a i glavni razlog za samostalni razvoj i egzistenciju Aikidoa, kao zasebne cjeline medu ostalim japanskim borilačkim vještinama.
Ukoliko napravimo jednu širu historijsku retrospektivu, vrlo lako ćemo uvidjeti da je historija Japana ustvari historija sukoba i ratova. Većina tih ratova bili su unutrašnjeg karaktera izmedju različitih rivalskih klanova i vojski, ali bilo je i onih koje je Japan vodio sa svojim susjedima. Upravo takvo trusno društveno uredjenje postalo je izuzetno plodno tlo za pojavu raznih načina borenja, a kasnije i više borilačkih vještina, koje su u današnje vrijeme nezaobilazan dio japanske kulture.  Ukoliko pokušavamo utvrditi etimološko znacenje riječi Aikido istu riječ morat ćemo raščlaniti na tri dijela, pa tako AI – znači susresti, uskladiti, KI – univerzalnu kosmičku energiju, duh, DO – put. 


U najkraćem obliku Aikido bi mogao značiti put ili način (DO) za uskladjivanje, usmjeravanje, kordiniranje (AI) mentalne, duhovne energije. Ovo bi bio neki najlakši način da se pokuša definisati ovako složena stvar, kao što je Aikido a u svakom slučaju se ne može, a i gotovo je nemoguće definisati Aikido u par riječi ili rečenica.