AIKIDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Click here to edit subtitle

  AIKIDO SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SVOM SASTAVU OKUPLJA:AIKIDO KLUB 'MORIHEI' SARAJEVO

e-mail: [email protected]

GSM: 061-769-454

Web: http://aikidosarajevo.weebly.com
          http://aikidosarajevo.webs.com
          http://aikidosarajevo.yolasite.com
http://www.facebook.com/aaikidosarajevoAIKIDO KLUB 'MISOGI' SARAJEVO

e-mail: [email protected]

GSM: 062-401-711

Web: http://akmisogi.netai.net
http://www.facebook.com/aikidomisogiAIKIDO KLUB 'AGATSU' VISOKO     

e-mail: [email protected]

GSM: 061-478-737

http://www.facebook.com/aikidovisokoAIKIDO KLUB 'TEN-CHI' TUZLA

e-mail: [email protected]

GSM: 061-236-236

Web: http://aikidotuzla.yolasite.com
http://www.facebook.com/aikidotuzlaAIKIDO KLUB 'NOBUYOSHI TAMURA' BUGOJNO

e-mail: [email protected]

GSM: 061-240-604

Web: http://aikidobugojno.yolasite.com
http://www.facebook.com/aikidobugojno  AIKIDO KLUB 'SENSEI' ŽIVINICE

e-mail: [email protected]

GSM: 061-659-619

Web: http://aikidozivinice.yolasite.com
http://www.facebook.com/aikidozivinice